Paks, Erzsébet szálló felújítása és bővítése KŐ szaklap - 2011/5

Felújítitt Erzsébet szálló Paks belvárosának legjelentősebb klasszicista épülete az egykori Erzsébet szálló. A szálloda és kaszinó épülete az 1840-es évek elején épült a paksi közbirtokosság elhatározásából és pénzéből. Levéltári dokumentum szerint: ..."a Paksi Bikácsi és Gerjeni Regálé jövedelmek már 1840-ik évi Szt. György naptól fogva, az illető Földes uraságok között fel nem osztatván, hanem mindíg közös költségekre jelessen a nagy vendégfogadó építtésére a Dunai töltésére és más illyenekre fordíttasson és fizetődjön ki."

A ház gyakorlatilag a II. világháborút követő államosításig - különböző családok tulajdonában, bérletében - vendégfogadóként, a város közösségi életének helyt adó házként működött. A 70-es években az addigra leromlott állapotú házat komolyabban felújították, szerkezetileg megerősítették. Árnyalja e történetet, hogy valószínűleg ekkor tűnt el minden esetlegesen még meglévő eredeti vakolat, nyílászáró, belső festés. Több helyen jelentősen átalakították a belső térrendszert is.

Az ezredfordulóra az állagmegóvó javítások ellenére az épület meglehetősen lepusztult, a legutoljára itt működő, komoly anyaggal rendelkező Paksi Modern Képtár lehangoló körülmények között tengődött. Egyértelműnek látszott, hogy az Önkormányzat saját erőből nem képes az épület méltó felújítására, ezért 2006-ban a Város eladta a házat a Paksi Atomerőműnek.

Az erőmű szándéka egybecsengett a város érdekeivel: a szimbolikus épület reprezentatív megújítása, bizonyos tereinek közösségi hasznosítása. Ezen kívül az erőmű természetesen saját vendégeinek minőségi elszállásolását is meg akarta oldani. Feladat volt még a szálló melletti nyugdíjasházként működő épület átalakítása, egy a város felé nyitott kávézó-cukrászda funkcióval.

A fejlesztési lehetőségek vizsgálatára - formailag párhuzamos megbízás keretei között - de tulajdonképpen meghívásos tervpályázati formában, hét építészirodától rendeltek meg tanulmánytervet. A megbízó a tervek ismeretében három irodát bízott meg az egyes jól elkülöníthető feladatok kidolgozásával: a klasszicista főépületet a Kern és Klenk Építésziroda, az egykori nyugdíjasházat a Földes és Társai Építésziroda, míg az új épületeket a Fejérdy és Bartók Építésziroda tervezhette, aki egyben a három feladatrészt összefogó generál tervezői munkát is ellátta. A belsőépítészeti terveket mindhárom épületrész esetében Frank György készítette. A tervezés 2006 és 2008 között zajlott, az épület átadására 2010 év végén került sor.


A régi épület
Az Erzsébet szálló rövid műemléki leírása szerint: "...egymással derékszöget bezáró "L" alakban elhelyezett, egy hosszabb, térre néző, és egy rövidebb, udvari szárnyból áll. Mindkét szárny egyemeletes, a hosszabb középfolyosós, két és fél traktusos, a rövidebb oldalfolyosós, az árkádos folyosóval másfél traktusos. A térre néző homlokzat 3+9+3 axisos. (...) Az épület főtömegének eredetileg minden földszinti tere boltozatos volt. Az udvar felőli traktus és a folyosó lapos ívű donga, csehsüveg, illetve hevederívek közötti csehsüveg boltozattal fedett. A mellékszárny helyiségsora eredetileg fafödémes volt."

A pontos, ám kicsit száraz leírás mellett talán érdemes megemlíteni az épület számunkra legfontosabb tulajdonságát, ez pedig az épület derűs tisztasága. A nagy ház nyugodt méltósággal tekint a kis városra. Munkánk során ezt a méltóságot igyekeztünk helyreállítani és erősíteni.

A megrendelői igények szerencsés módon segítették a műemléki helyreállítás szempontjait is: a régi házban kellett elhelyezni egy éttermet, a reprezentatívabb közösségi tereket (báltermet-konferenciatermet, szekciótermeket, tárgyalókat, valamint a kiemelt színvonalú lakosztályokat, azaz tulajdonképpen az eredeti funkciókat kellett a mai igényeknek megfelelően megvalósítani. A barokk és klasszicista kastélyok kutatói szerint egy ilyen építkezés költségvetésében a belső kialakításra (burkolatok, díszítések, bútorozás) annyi pénzt fordítottak, mint a teljes építőmesteri munkákra együttesen. Egy vidéki város vendégfogadója nyilván szerényebb kialakítású volt, mint egy nemesi kúria, és semmiképp nem mérhető egy arisztokrata kastély belső reprezentációjához. A paksi Erzsébet szálló mindazonáltal komoly épület: méltóságteljes külső megjelenése reprezentatív belső térsorokat sejtet. Mivel eredeti belsők, burkolatok, nyílászárók egyáltalán nem voltak már fellelhetők, így klasszikus értelemben műemléki rekonstrukcióra nem volt mód. Jellemző példa, hogy a műemléki leírás "eredeti klasszicista lépcsőről és empire fakorlátról " beszél, a felújítás során viszont kiderült, a lépcső kőburkolata a 70-es évek felújításakor épített horvát mészkő, zavaros geometriával szerkesztve, az empire fakorlát is a felújításkor készült, ezért a főlépcsőházat "újra szerkesztettük", és új kőburkolat konszignációt készítettünk. Hazugság lett volna ma, egy talán sohasem volt klasszicista enteriőrt álmodni a falak közé. Ehhez nemcsak a formanyelv ismerete, hanem a korabeli építőmesteri tudás, és iparos technológia is hiányzik. Célunk mindazonáltal - az épület használatának funkcionális kiszolgálásán túl - az épülethez méltó, az építtető reprezentációs igénye szerinti minőség megteremtése volt. A szobák, tárgyalók padlója tölgyfa hajópadló, a nagyteremben táblás parketta készült, a folyosókat és az étterem helyiségeit pedig kővel burkoltuk.

Solnhofeni litó-követ választottunk: egyrészt mert a barokk kor óta a palotákban és középületekben gyakran rakták a "zsíroskövet", másrészt a változó színű lapok opálos ragyogása az időtlenség érzetét kelti. A középfolyosókon sorosan osztottuk ki a követ: a 25, 30 és 35 cm széles sorok véletlenszerű ismétlődése, és a lapok hosszának szabálytalansága közelről változatos, távolabbról egyöntetű mintát ad. A soros kiosztás mindamellett gazdaságos, mert a nagyobb lapméretek mellett leeső kisebb darabokat hasznosítja. A küszöbök kialakításánál a játékszabály ez volt: az ajtóknál mindig a fal vastagságával megegyező tölgyfa küszöb van, az ajtó nélküli nyílásokban pedig egy nagy kőlap, az átjáró teljes felületén. A klasszicista termekben gyakran rakták diagonális mintában a 40-50 cm-es négyzetes lapokat. Mi ezt kékesszürke kis négyzetek közbeiktatásával tettük játékosabbá. Ez szintén mészkő, és ezt is Németországban bányásszák, egy Anröchte nevű város mellett. A szálló éttermében már az anröchtei kő kerül túlsúlyba: a 90 x 90 cm-es lapok között a solnhofeni kő kis világos négyzetei jelennek meg, és a söntéspult könyöklője is a kékes kőből készült, két db 25 mm-es vastagságú kőlapból. Ez az anyag kapcsolja össze az éttermet a kávézó különálló épületével, ahol már csak az anröchtei követ használtuk.

A lapok ragasztásához mindenütt a solnhofeni kövekhez ajánlott grafix terméskő ragasztóhabarcsot és fugázóanyagot használtunk.


Az új épület
A klasszicista ház bővítéseként épült új hotelépület a meglévő ház adottságaira reagálva befejezett téri együttest alakít ki. A régi ház monolitikus tömege, felületei az új részben az anyaghasználat redukálásához vezettek. Az indiai MINTMULTI homokkő, nem csak a homlokzaton jelenik meg, hanem járófelületként, tetőfedő anyagként és beltéri anyagként is. Ezzel ünnepélyes összefogottságot, homogenitást ad a háznak. Erős vágy volt, hogy a felületek ne valamilyen szerűek, hanem valamilyenek legyenek. Így a homlokzati kő nem lapburkolat, hanem 8cm vastagságú tömbkő elemekből épített önhordó falazat, a gúla acélszerkezetét egymáshoz kapcsolt tömbkő elemek fedik. A falból tetőbe forduló kőelemekbe bevésve az esőcsatorna is kőből van. A járófelületeket a házhoz tartozó külső terekben hasított, a belső közönségforgalmi terekben pedig fűrészelt kőfelülettel alakítottuk ki. A welness részben a homokkő minősített vegyszerállóságát is kihasználva a medencéket is kővel burkoltuk. Az így elért homigenitásban a változatosságot a téri világ, a fények, a térben megjelenő mobiliák és emberek adják.

A wellness szárny medenceterében a falburkolat 2 cm vastag homokkőből készült, ragasztva. Ebbe a felületbe kerültek a főút felé néző kis homokfúvott üvegszemek, melyek kint és bent egyaránt a kőfelület síkjába süllyesztve jelennek meg. A kőlap falburkolat magasságát az ajtókhoz igazítottuk, így a mennyezet fehér festése még átfordul a falakra, tiszta keretezést adva a belső térnek. Ebben a fehér felületben rejtettük el a légtechnikai befúvó-elszívó rendszereket, melyek így nem jelennek meg technikai elemként a belsőben. A medence feszített víztükörrel készült, a hozzá tartozó víznyelő rács a kőlappal burkolt padlószerkezetbe süllyed. A pezsgőfürdőben trükkösebb megoldást alkalmaztunk. Itt süllyesztett víztükörrel alakítottuk ki a kör alaprajzú medencét, melynek oldalfalán, a padlót fedő kőlapok alatt egy körbefutó hasítékban helyezkednek el a túlfolyók. Ebben az egyedi térben a medence szélén sétálva, vagy oda kiülve nem vonja magára figyelmünket a vízgépészet technikai arzenálja. A medence oldalfalában, padlójában a kőburkolat síkjába süllyesztett rozsdamentes acél vízsugár- és légbefúvókat illetve világítótesteket helyeztünk el. A kőkiosztás tervezése szoros összefüggésben alakult a gépészeti- és világítástechnikai tervek készítésével.


A kávézó
A műemlék Erzsébet szálló mellett áll a volt nyugdíjasház egyszerű, polgári épülete. A műemlék épülettel való kapcsolata, jó építészeti arányai lehetővé tették, hogy a megrendelői szándékkal összhangban, teljes belső átépítés után kiválóan alkalmas klasszikus értelemben vett kisvárosi kávéháznak adjon helyet.

Az épület homlokzati falait megtartjuk, a tömegén nem változtatunk, a főhomlokzati nyílásrendet is megőriztük. A megmaradó, letisztított épületet mintegy foglalatként használtuk az új, otthonosan meleg hangulatot árasztó új belső tér számára. A ház belső tereit teljesen újrafogalmaztuk. A meglévő kétszintes, kisebb helyiségekre tagolt belső helyett nagyvonalúbb, átláthatóbb, levegősebb, a közönségforgalmat egy légtérben bonyolító, galériás teret alakítottunk ki. A belső tér meghatározó anyagai a tölgy furnéros falburkolat, melyre a régi falak kiszellőztetése miatt volt elsősorban szükség, és a kékes-zöldes színű anröchtei mészkő a padlón. A kő színét a benne lévő glaukonit – zöld szinezőanyag – adja, mintázatát pedig tintahalak, kagylók és más, egykori tengeri élőlények megkövesedett vázai. Ez a kő - hideg színárnyalata miatt - nem árasztja azt a föld-melegséget mint más mészkövek, nyilván emiatt nem népszerű lakások kialakításánál. Kiválóan alkalmas viszont "vagányabb" nagyvilági belsőkben: és a paksi Kávézót ilyennek gondoljuk. Kővel burkoltuk a galériára vezető lépcsőt és annak tömör korlátját is, valamint vele szemközt a pultot körülvevő mellvédfalat. Itt a kő függőleges fúgáiba üveg csíkok kerültek, melyek mögött kis led-sorok világítanak.


Külső terek
Az Erzsébet szálló környezete három karakteresen elkülönülő részre oszlik: az épület előtti városi tér, a szökőkút környéke az északi oldalon, valamint a belső udvarok. A szálloda előtti teret az épülethez méltó, természetes kőburkolatú fogadó – gyülekező térként alakítottuk ki. . A sávos, eltérő méretrenddel fektetett andezit burkolatból az új ház homokkő burkolatára reflektáló budakeszi határában bányászott homokkőből épített ülőpadokat, növénykazettákat hoztunk létre. A szökőkút és környezete szálloda környezetében lévő járdák, a burkolatai gránit és bazalt kiskockakőből készültek.


Belső udvar és kert
A történeti "L" alakú beépítés – egyben a mélygarázs teteje - átmeneti tér a városi és a privát között. Burkolata ezért a külső terekre jellemző kiskockakő. Az épületszárnyak által közrezárt tér már a szálloda belső kertje. Térkapcsolatai is a pihenő részhez kapcsolják, így az itt megjelenő térburkolatok is az új szálloda világához kötődnek. A kerítések, támfalak, mint az egyes épületek kinyúló karjai jelennek meg. Elsősorban az új épületből indulva kapcsolják össze, vagy különítik el a tereket. Ezért ezek anyaga is az új épületre jellemző homokkő.

Budapest – Paks, 2011. március 8.


Fejérdy Péter, Frank György, Klenk Csaba, Tatár Balázs építészek

Kapcsolódó képgaléria:

Erzsébet szálloda, Paks 2009 Paksi Erzsébet szálloda homlokzata 1 Nagyméretű solnhofeni mészkő anröchtei díszítőkővel Nagyméretű solnhofeni mészkő anröchtei díszítőkővel 2 Nagyméretű solnhofeni mészkő anröchtei díszítőkővel Nagyméretű solnhofeni mészkő anröchtei díszítőkővel 3 Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel 4 Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel 5 Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel 6 Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel 7 Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel, anröchtei mészkő bárpult fedlap Nagyméretű, finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő solnhofeni díszítőkövel, anröchtei mészkő bárpult fedlap 8 Finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő padló- és falburkolat Finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő padló- és falburkolat 9 Anröchtei mészkő falburkolat LED világítással Anröchtei mészkő falburkolat LED világítással 10 Modern világítótestek Modern világítótestek 11 Kő és fém találkozása a térben Kő és fém találkozása a térben 12 Anröchtei mészkő fal- és padlóburkolat Anröchtei mészkő fal- és padlóburkolat 13 Anröchtei mészkő fal- és padlóburkolat Anröchtei mészkő fal- és padlóburkolat 14 Finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő lépcsőburkoló  lapok Finoman csiszolt felületű anröchtei mészkő lépcsőburkoló lapok 15

Természetes kő logó

BNIC Baukunst, Naturstein und Immobilien Consulting GmbH
Postfach 2353, D-83425 Bad Reichenhall, Deutschland
Tel.: +49/86_51/965-0349

BNIC GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet
2000 Szentendre, Bartók Béla utca 1., Magyarország
Telefon: 26/314 _07-4 Telefax: 26/314 07-5

UGRÁS A LAP TETEJÉRE BNIC GmbH | MINDEN JOG FENNTARTVA DESIGNED BY ALFA KREATIV
nyitólap cégadatok levelezés építőművészet ingatlan események HÍREK A KŐVILÁGBÓLdeutsch
Forgalmazott építőkövek
Terméskő ragasztók
Egyéb termékek
Márvány fűtőtestek
Forgalmazott építőkövek
Ragasztóhabarcsok
Egyéb termékek

Bazalt

Bazalt katalógus Basaltite olasz bazaltláva B 684 kínai bazalt

Dolomit

Dolomit katalógus Kleinziegenfelder német dolomit

Fillit

Fillit katalógus Otta norvég fillit

Gránit

Gránit katalógus Indiai gránitok Kínai gránitok Egyéb gránitok

Homokkő

Homokkő katalógus Crema Vereada spanyol homokkő Eichenbühli majna menti német homokkő Neubrunni majna menti német homokkő Modak indiai homokkő Santafiora olasz homokkő

Kvarcit

Kvarcit katalógus Alta norvég kvarcit Maxberg brazil kvarcitok

Lavagrigia

Lavagrigia olasz ignimbrite Lavarosa olasz ignimbrite

Márvány

Márvány katalógus Bianco Carrara olasz márvány Verde Guatemala indiai szerpentinitit

Mészkő

Mészkő katalógus Anröchtei német mészkő Bianco Perlino olasz mészkő Botticino Classico olasz mészkő Jura német mészkövek Kagylós majna menti német mészkövek Kilkenny ír mészkő Nero Marquina spanyol mészkő Rosa Perlino olasz mészkő Rosso Verona olasz mészkő Serra portugál mészkő Solnhofeni német mészkő Travertini Montemerano olasz mészkő

Pala

Pala katalógus Jaddish brazil pala Mustang brazil pala Portói pala

Porfír

Porfir katalógus T 666 kínai kvarcporfír Trentinói porfír
Terméskő ragasztók Padlókiegyenlítő Mélyalapozó Ragasztó Közepes v. ágyazóhabarcs Vastag rétegű ágyazóhabarcs Falazó habarcs Szűrőbeton Ablakpárkány ragasztó Természetes kő fúgázó Impregnáló Természetes kő szilikon
Egyéb termékek KEIL hátsófuratos kőlaprögzítés Lábazat (homlokzat) Litokövek (új és antik) NEOLITH kerámia burkolólapok SOLKER kőporcelán burkolólapok Solnhofeni őslények Solnhofeni portland cement Trassz cement Elektromos kőlap fűtés