Bank-rekonstrukcióKŐ szaklap - 2005/1

HVB Bank, Arany János utca, solnhofeni mészkő padlóburkoló lapok A pesti banknegyed egyik meghatározó épületegyüttese a HVB Bank székháza az V. kerületi Arany János utca és Szabadság tér között. Az épületek rekonstrukciós kőmunkáit a Reneszánsz Kőfaragó Rt. végezte.

Sokan nem tudják, és csodálkoznak rajta, hogy a Szabadság téri épület műemlék, és ezért kellett az eredeti formájára visszaállítani. Vannak, akik a szocreál, megint mások a Bauhaus stílusjegyeit vélik felfedezni rajta.

Az egykoron Lauber László és Nyíri István tervei alapján megvalósult Pénzintézeti Központ 1940-ben épült, így a szocialista realista stílusról aligha beszélhetünk. De a Bauhaus-jegyek tiszta megjelenése alapján való besorolása is vitatható.

Igaz ugyan, hogy a következő évtizedek hivatalos építészet-filozófiája szívesen felvállalta az 1919-től 1933-ig működött építészeti és művészeti iskola eszmevilágát. Hiszen alapítója, Walter Gropius letisztult tér- és formaalkotó tevékenységét az a felismerés vezérelte, hogy mivel „egy kornak a világhoz való érzelmi viszonya építészeti alkotásaiban kristályosodik ki...", az építész - szűkebb vagy tágabb vonatkozásban a társadalom életét is szabályozza, mivel „az építészet eleven szellemét a nép élete határozza meg..."

A bauhausi vezérelv - amely a „tiszta organikus épülettestet" akarja megteremteni, „amely a mi világunkat igenli, a gépek, huzalok és gyors járművek világát... és ...elvet minden feleslegest, amely az épület tiszta vázát elhomályosítja", és az emberléptékű konstrukció formavilágát hirdeti - természetszerűen hatott a kortárs építőművészetre. Egyes elemeit átvéve az építészek a maguk ízlésük szerint alakították azt tovább.

Az épületen sokkal inkább a korabeli olasz építészet hatása látszik. A világos alaprajz, a közlekedő terek reprezentációjának emelése nemes kőanyagokkal, a kő és a fém együttes használata, a vasbeton tartó- és másodlagos szerkezetek következetes alkalmazása mind eme építészet sajátja.

A két szomszédos épület homlokzati, illetve belső kőmunkáit a Reneszánsz Kőfaragó Rt. végezte 2004 januárjától 2005 február végéig. Ez megközelítőleg 5500m2 süttői mészkő külső burkolatot és 4000m2 belső fal, padló, oszlop, és lépcső burkolatot jelentett különböző anyagú mészkőből, gránitból és műmárványból.

A munkák az Arany János utcai épület homlokzatburkolásával kezdődtek (1. kép). Az épület határoló-, kitöltő falai annak idején bauxitbetonból készültek, melyet nem bontatott el a rekonstrukció tervezője. Ezek - a statikai számítások szerint - a hagyományos „francia konzolos" technológiával nem voltak alkalmasak a tervezett mészkőburkolat megtartására, csak a födémek és a pillérváz bizonyult megfelelőnek a teherviselésre. A kivitelező Reneszánsz Rt. az In-Tech Konzoltechnika Kft.-vel karöltve egy speciális megoldást dolgozott ki a rögzítésre, mely szerint a födémeket U profilok kötik össze, és az ezen elhelyezett ovál-furatokba csavarozták a rögzítőelemeket.

A belső terek burkolása nagyjából a homlokzat felújítással párhuzamosan zajlott. A padlóburkolat (2. kép) Rosso Vanga gránitból, a falburkolat (3. /kép) Süttői Gazdabányai édesvízi mészkőből készült. Extra travertinnek is nevezhetjük ezt a követ, utalva arra, hogy a kőtömb vágása a rétegződésre merőlegesen történik. A megrendelő igénye szerint többszöri válogatás után világosabb színárnyalattal és a sötét erek elkerülésével érkezett a kő a kivitelező bányájából. Az extra jelző ezt a minőséget jelenti.

A Szabadság téri tömb műemléki védettséget élvez (4. kép), ezért a munka különösen gondos figyelmet igényelt. A burkolatokat az eredeti mintájára, de a kor követelményeinek megfelelően kellett elkészíteni.

A homlokzatok és a külső-, belső pillérek burkolata eredetileg drótozással és gipszpogácsákkal készültek, a rekonstrukcióhoz a kivitelező új kőlapokat használt, melyet a ma már bevált technológiával, rozsdamentes konzolokra rögzített úgy, hogy előtte a szerkezeti falat 10 cm hőszigeteléssel burkolta (5. kép). A homlokzatot Medgyessy Ferenc nagyméretű kő domborműve díszíti, melynek restaurálása során világháborús „sebeket" kellett eltűntetni (6. kép).

A belső terek falai a másik épületével azonos travertinre vágott burkolattal készültek. Bár a kivitelezés mintakövek bemutatásával és többszöri zsüriztetésével kezdődött, mégis bizonyos - már beépített - kőlapokat a megrendelői bejárások után ki kellett cserélni. Az oszlopok egy részét az eredeti mintájára velencei stukkó műmárvánnyal (7. kép), másik részét Rosso Verona dongákkal burkolták. Az utóbbi kővel az eredeti tardosi vörös mészkövet helyettesítették, hiszen a két kő színe nagyon hasonló. A megmunkálás során azonban sok gondot okozott az import kő szerkezeti gyengesége, mely a követ behálózó agyag-erekből fakad.

A Szabadság téri épület lépcsőházának (8. kép) lépcsőfokait eredetileg PVC csúszásgátló csíkokkal látták el. Ez az anyag akkoriban újdonság volt, és ezért választották e mai szemmel már kevésbé esztétikus megoldást. A felújítást viszont a tervezők már solnhofeni mészkővel tervezték -szállítója a Sonhofen Stone Group melynek nagy előnye nemcsak kopásállósága, hanem hogy selyemfényűre csiszolt formájában sem csúszik, így nincs szükség semmilyen csúszás-mentesítésre (9. kép: Az étterem padlózata).

Az eredeti elképzelés szerint a nyolc emelet összes lépcsőfoka egész kövekből készült volna, de a határidő szorossága miatt a német bánya nem volt képes - a kőzetrétegek természetadta adottságai miatt - elegendő mennyiségű és megfelelő hosszúságú követ termelni. így némi kompromisszummal a reprezentatív szintekre vezető lépcsőkarok lépcsőfokai egész kövekből, a többi egyharmad-két-harmad arányban osztottan készült.

Az épületek felújításának egyik tapasztalata volt, hogy mindenkor ki lehet alakítani azt a kompromisszum-készséget, amellyel tökéletes mű születik. E készség elsajátítására minden kővel dolgozó szakembernek szüksége van, különben hogyan is látná be, hogy ezt az építőanyagot a természet alkotta, ebben rejlik változatossága és szépsége.

KŐ szaklap - 2005/1
Furka Dávid - Bárczi Gergely

Generálkivitelező: Universale International Kft.
Tervező: Egyed & Partner Kft.

Természetes kő logó

BNIC Baukunst, Naturstein und Immobilien Consulting GmbH
Postfach 2353, D-83425 Bad Reichenhall, Deutschland
Tel.: +49/86_51/965-0349

BNIC GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet
2000 Szentendre, Bartók Béla utca 1., Magyarország
Telefon: 26/314 _07-4 Telefax: 26/314 07-5

UGRÁS A LAP TETEJÉRE BNIC GmbH | MINDEN JOG FENNTARTVA DESIGNED BY ALFA KREATIV
nyitólap cégadatok levelezés építőművészet ingatlan események HÍREK A KŐVILÁGBÓLdeutsch
Forgalmazott építőkövek
Terméskő ragasztók
Egyéb termékek
Márvány fűtőtestek
Forgalmazott építőkövek
Ragasztóhabarcsok
Egyéb termékek

Bazalt

Bazalt katalógus Basaltite olasz bazaltláva B 684 kínai bazalt

Dolomit

Dolomit katalógus Kleinziegenfelder német dolomit

Fillit

Fillit katalógus Otta norvég fillit

Gránit

Gránit katalógus Indiai gránitok Kínai gránitok Egyéb gránitok

Homokkő

Homokkő katalógus Crema Vereada spanyol homokkő Eichenbühli majna menti német homokkő Neubrunni majna menti német homokkő Modak indiai homokkő Santafiora olasz homokkő

Kvarcit

Kvarcit katalógus Alta norvég kvarcit Maxberg brazil kvarcitok

Lavagrigia

Lavagrigia olasz ignimbrite Lavarosa olasz ignimbrite

Márvány

Márvány katalógus Bianco Carrara olasz márvány Verde Guatemala indiai szerpentinitit

Mészkő

Mészkő katalógus Anröchtei német mészkő Bianco Perlino olasz mészkő Botticino Classico olasz mészkő Jura német mészkövek Kagylós majna menti német mészkövek Kilkenny ír mészkő Nero Marquina spanyol mészkő Rosa Perlino olasz mészkő Rosso Verona olasz mészkő Serra portugál mészkő Solnhofeni német mészkő Travertini Montemerano olasz mészkő

Pala

Pala katalógus Jaddish brazil pala Mustang brazil pala Portói pala

Porfír

Porfir katalógus T 666 kínai kvarcporfír Trentinói porfír
Terméskő ragasztók Padlókiegyenlítő Mélyalapozó Ragasztó Közepes v. ágyazóhabarcs Vastag rétegű ágyazóhabarcs Falazó habarcs Szűrőbeton Ablakpárkány ragasztó Természetes kő fúgázó Impregnáló Természetes kő szilikon
Egyéb termékek KEIL hátsófuratos kőlaprögzítés Lábazat (homlokzat) Litokövek (új és antik) NEOLITH kerámia burkolólapok SOLKER kőporcelán burkolólapok Solnhofeni őslények Solnhofeni portland cement Trassz cement Elektromos kőlap fűtés